Techniek | De kas als energiebron, Koppert Cress

Koppert Cress wil voorop lopen op het gebied van reductie van CO2 emissie

Reductie van Co2

De tuinbouw gebruikt nog steeds veel gas om voedsel te produceren. Dankzij het klimaatakkoord is ook de tuinbouw nog meer genoodzaakt om de kassen op andere, meer duurzame manieren te verwarmen. Koppert Cress wil voorop lopen op het gebied van reductie van CO2 emissie. Een belangrijke oplossing die we hier gebruiken is de Warmte Koude Opslag (WKO).

WKO

Om het klimaat in de kas te beheersen, voegen we warmte toe of voeren we warmte af; koelen dus. Deze warmte en koude wordt opgeslagen in ondergrondse zandlagen tot zo’n 170 meter diepte. Koude uit de bodem gebruiken we om de kas te koelen. Het teveel aan warmte uit de kas, door instraling van de zon, voeren we af en slaan we op. Ook oogsten we andere warmte via zonnecollectoren, (zonthermie) restwarmte van de armaturen, koelcellen, kantoren en oppervlaktewater (aquathermie). Met de opgeslagen warmte kunnen we in de winter de kas weer verwarmen. Conform provinciale regelgeving mag je alleen water tot 25°C in de bodem opslaan. Echter, dankzij een Green Deal met de rijksoverheid mogen wij water met een temperatuur van 40°C opslaan. Dezelfde hoeveelheid opgeslagen water kan hierdoor veel meer energie bevatten, hetgeen het systeem een stuk efficiënter maakt. Ook komt de opslagtemperatuur dichter bij de gebruikstemperatuur, waardoor inzet van de warmtepomp minder nodig is.

Zonnecollectoren

Om de extra warmtecapaciteit in te vullen, zijn op het bedrijfsdak zonnecollectoren geïnstalleerd. Deze verwarmen het (koudere) retourwater uit de kas tot 45°C voordat het de WKO in gaat. Speciaal voor deze toepassing en schaalgrootte is het unieke systeem van zonnecollectoren ontwikkeld. Met de scherpe prijzen waarmee Koppert Cress groene stroom kan inkopen, is het meer rendabel om het dak voor zonnewarmte te gebruiken dan voor de opwekking van elektriciteit.

De kas als energiebron

In de omgeving van het bedrijf zijn de afgelopen jaren huizen gebouwd. Deze huizen zijn integraal onderdeel van de energiehuishouding van Koppert Cress en worden nu verwarmd uit het WKO systeem. Met dit soort ontwikkelingen maakt de tuinbouw de transitie van “energieslurper” naar energieleverancier. Het areaal van Koppert Cress is de laatste 10 jaar meer dan verdrievoudigd. Toch is het gasverbruik in die periode omlaag gegaan. Met name door de inzet van WKO. Binnen enkele jaren zal Koppert Cress zijn aangesloten op een coöperatief aangelegd warmtenet voor geothermie. Op deze manier kan het bedrijf het gasverbruik volledig naar 0 reduceren.