MKB'ers, wetenschappers en boegbeelden pakken innovatie aan

De teams die de knelpunten voor innovatie voor de topsectoren van de Nederlandse economie in kaart brengen zijn compleet.

De teams die de knelpunten voor innovatie voor de topsectoren van de Nederlandse economie in kaart brengen zijn compleet. Een boegbeeld uit de sector, een innovatieve MKB’er, en een wetenschapper, bijgestaan door een topambtenaar, maken voor de zomer een plan van aanpak.