Duurzaamheid

De natuur is onze leverancier, en we streven ernaar die te beschermen. Ons continue doel is om zo duurzaam mogelijk te produceren. Vanuit een technisch oogpunt betekent dit: door zo min mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken, bij dragen aan het herstel van de aarde. Daarom hebben we een duurzaam en geïntegreerd energiesysteem aan onze kassen gekoppeld. Alle energiebronnen in het bedrijf (systemen die warmte of koude produceren) zijn met elkaar verbonden voor een optimaal rendement. 

Het resultaat: het teeltoppervlak is in de loop der jaren weliswaar verviervoudigd, maar het gasverbruik is met bijna 70% per m2 verminderd. Er zijn voorbereidingen om warmte uit een aardwarmtebron te gaan gebruiken, zodat we op alle locaties in het Westland volledig fossielvrij kunnen werken. De deur staat altijd open voor nieuwere technieken waardoor de gekke ideeën van de vrijdagmiddag borrel resulteren in renderende projecten zoals het energiedak en slootwarmte. Het kan allemaal; gewoon een kwestie van doen, samen met de natuur en onze leveranciers. 

Warmte- en koudeopslag

Klik hier

Warmte uit de sloot

Klik hier

Zonnecollectoren

Klik hier

Mechanische gewasbescherming

Klik hier