Warmte- en koudeopslag in de grond, WKO

Wij willen graag op een CO2-neutrale en fossielvrije manier gezonde producten telen. Daarvoor hebben we ons WKO systeem hard nodig. Dit verhaal beschrijft het werkingsprincipe.

Een wirwar aan buizen, Hoe werkt het?

In samenwerking met Certhon is er in 2010 een warmte- en koudeopslag geïnstalleerd. Dat jaar breidden we ons areaal uit met een semi-gesloten kas. Door de ramen van deze kas zoveel mogelijk dicht te houden kunnen we de warmte die door de instraling in de kas ontstaat "oogsten", om deze in de winter te gebruiken om de kas te verwarmen. 

Hiervoor gebruiken we vier bronnenparen in de ondergrond op zo’n 150 meter diepte, genaamd warmte- en koudeopslag (WKO). Op deze manier kunnen we verwarmen met ‘laagwaardige’ warmte van zo’n 40˚C, waardoor de warmte uit de bronnen met behulp van warmtepompen op efficiënte wijze kan worden opgewaardeerd. 

In de provincie Zuid Holland, waar onze kassen zich bevinden, is de opslag van warmte in de bodem beperkt tot een maximum van 25°C. Om nog efficiënter met haar bronnen om te kunnen gaan, kregen we middels een Green Deal toestemming tot 40°C te injecteren.

Een netwerk van systemen, Allemaal verbonden

De WKO biedt de mogelijkheid om andere systemen die warmte en koude produceren aan te sluiten. Alle warmte en koude die we produceren, slaan we op deze manier efficiënt op, om deze later, wanneer nodig, te gebruiken. Zo oogsten we warmte en koude vanuit de kas, via het LED koeling systeem, onze tafelkoelcel, onze zonnecollectoren, ons aquathermie systeem en het kantoor. 

Een mooie bijkomstigheid is dat onze WKO niet alleen Koppert Cress verwarmt, maar ook de huizen aan de overkant van de straat. Op deze manier kunnen wij en onze buren gebruikmaken van duurzame energie.