Bezoek Landbouwminister Piet Adema aan Koppert Cress

Categorie: Duurzaamheid

Op 30 maart bezocht Landbouwminister Piet Adema (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) Koppert Cress tijdens de Tuinbouw Ondernemersprijs

Op 30 maart bezocht Landbouwminister Piet Adema (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) Koppert Cress tijdens de Tuinbouw Ondernemersprijs. Door diverse oorzaken was het bezoek aan Koppert Cress en aan Ter Laak Orchids lang uitgesteld geweest. De combinatie met de uitreiking van de prijs was een welkome aanleiding.

De focus van de minister is de afgelopen periode logischerwijs erg op de stikstof perikelen gericht geweest en hij heeft weinig ruimte gehad om zich op de praktijk van de glastuinbouw te richten. Volgens de minister is de tuinbouwsector van wereldklasse, buitengewoon innovatief en maakt deze duurzame voedselproductie niet alleen in Nederland mogelijk, maar ook daarbuiten.
Tijdens de tour door Koppert Cress hebben Rob Baan en minister Adema een aantal belangrijke punten besproken:

Gezondheid en Geluk
Groene planten en bloemen, binnen en buiten, dragen bij aan een gezond klimaat in kantoren en scholen, hier liggen bewezen resultaten op tafel en hier liggen. In een bouwbesluit wordt wel gesproken over raamoppervlakte per medewerker, maar nooit over planten die het klimaat regelen en fijnstof wegfilteren. Gezonde voeding kan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wel 10 miljard doen besparen en een gezonde jeugd heeft een gezonde toekomst.

Nationale Voedseltop 2017
De Nationale Voedseltop 2017 geeft de overheid en het bedrijfsleven de “opdracht” Nederland gezonder te maken met onder andere gezonde lunches bij bedrijven en scholen. De Belastingdienst draait dit om naar Loon in Natura, waardoor een gratis lunch extra belast wordt met 80%. Dringend overleg met Ministerie van VWS is noodzakelijk, ook vanwege Btw-verlaging op groenten en fruit.

Energie
In de ogen van Rob Baan is de energie-regelgeving vanuit wantrouwen opgebouwd. In het Westland, maar ook daarbuiten, groeien bedrijven door bedrijfsovernames. Dat zijn locaties met andere postadressen. De energiebelasting moet per locatie afgedragen worden, waardoor er per locatie een staffel moet worden afgerekend. Dit maakt de energiebelasting onnodig duur. Elke leverancier rekent per bedrijf af, behalve de Belastingdienst. Staatssecretaris Van Rij wordt hierover geïnformeerd.

Polanen is het nieuwste aardwarmte project. Dit dreigt stil te vallen door de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie(SDE) Brussel heeft een noodverordening gemaakt, waarin energie issues niet door regelgeving belemmerd mogen worden. Minister Adema gaat dit met minister Jetten opnemen.

Ledverlichting wordt nu gestimuleerd in de energietransitie. Dit dient wit licht te zijn, terwijl het bedrijfsleven zelf het spectrum wil bepalen.
Waterstofopwekking heeft als reststroom warm water van 70 graden. Waar nu de focus ligt op centraal waterstof opwekken, zou decentraal nabij of op tuinbouwbedrijven veel logischer zijn.

Division Q
Als toegangspoort tot de sector zorgt Division Q voor emissieloze glastuinbouw. Samen met start-ups worden innovatieve oplossingen ontwikkeld en in de praktijk gebracht. Zo worden baanbrekende projecten gerealiseerd bij Koppert Cress en kwekers wereldwijd. De unieke voorzieningen, open mentaliteit en het brede netwerk op de Koppert Cress Campus vormen de ultieme kiemkamer voor innovatie. Division Q participeert in startups en licenceert eigen innovaties, zodat deze innovaties samen met haar trouwe partners kunnen worden uitgerold om samen dankzij duurzame glastuinbouw wereldwijde impact te realiseren. Samengevat gaat Division Q Koppert Cress emissieloos laten telen dóór duurzame innovatie en vormt het bedrijf de toegangspoort tot de tuinbouw vóór duurzame innovaties.

Gerelateerde nieuwsberichten

Ook interessant